Mapa označava mesta iz kojih su do sada poslati uzorci pasuljevog žiška. Istražite da li je i koliko uzoraka poslato iz vaše okoline. Kliknite na mesto (oznaku) na mapi kako biste saznali ko je, odakle poslao i kakvi su rezultati DNK analiza.

Učestvuj u projektu